de peuter christel

Praktijkinformatie


Praktijkadres

Rauwelkoven 95 - 2440 Geel

Er is parkeergelegenheid voorzien

Raadplegingen

Dagelijks van 8u30 tot 18u00

Raadplegingen na telefonische of online afspraak:

Bel. 0477/ 24 54 75
U kan een afspraak lang op voorhand maken, maar kan dit ook de dag zelf doen.

Breng bij een consultatie steeds mee:

  • een kleefbriefje van de mutualiteit
  • uw elektronische identiteitskaart

Aangezien op de praktijk alle materiaal voor handen is, vragen wij om zoveel mogelijk zelf naar de praktijk te komen. Indien u zich toch moeilijk kan verplaatsen, kan ook een huisbezoek aangevraagd worden. Voor een huisbezoek kan er geen tijdstip afgesproken worden. 

Voor een raadpleging wordt een kwartier voorzien. Dit is de consultatietijd voor één persoon. Wanneer u met twee of meer personen langskomt, boekt u twee of meer raadplegingen. Dit ook uit respect voor de volgende patiënt die een afspraak heeft.

Indien u uw afspraak bij de huisarts niet kan nakomen, gelieve deze dan ook (telefonisch) zo snel als mogelijk te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren.

Uw huisarts staat ook in voor dringende gevallen. Hierdoor kan het voorkomen dat u af en toe toch eens moet wachten ondanks uw afspraak.

Heeft u een medisch attest nodig ?

Zowel volgens de richtlijnen van het RIZIV als volgens de Orde van Geneesheren, mag er geen medisch attest worden geleverd zonder voorafgaand onderzoek. Daarom vragen we je op raadpleging te komen als je een medisch attest nodig hebt. We mogen enkel attesten afleveren die stroken met de waarheid. Zowel het vragen als het afleveren van een vals attest is strafbaar. (art. 196-197-213-214 van het Strafwetboek)

Hallo met dokter ...

Het tijdstip van opvragen van uw resultaten zal u meegedeeld worden tijdens de consultatie.

Gelieve het telefoongesprek kort te houden: zowel arts als patiënt worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging. Indien u uitgebreide informatie wil, gelieve dan naar de raadpleging te komen. Ik kan geen raadpleging houden aan de telefoon. 

de peuter christel